สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทองแท้

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดทองแท้ อ.วัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียน