สพฐ.ร่วมเปิดตัวโครงการ National e-Libray ห้องสมุดอิเล็กทรนิกส์

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสพฐ.ร่วมงานเปิดตัวโครงการ National e-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับโครงการโครงการ National e-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากแนวความคิดที่ว่า “ในอนาคตเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0”