สพฐ. ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ ร.ร. และ นร. ผู้บริหารแบ่งสายเร่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียน นักเรียน และบุคลากรที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาบึก” จำนวน 679 โรงเรียน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ซึ่งมี รองเลขาธิการ กพฐ. , ที่ปรึกษา สพฐ. , ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. , ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ แบ่งสายลงพื้นที่ 6 สาย ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือจากบัญชี “รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน” รวม 3,395,000 บาท โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยกำหนดจุดเยี่ยมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 มกราคม 2562 จากนั้นจะให้โรงเรียนที่ประสบภัย ได้รับความเสียหาย ประเมินความเสียหายและของบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สพฐ. รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้” บัญชีเลขที่ 059-0-04115-0 เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียน นักเรียน และบุคลากรที่ประสบอุทกภัยจากพายุ“ปาบึก”