สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรหมพิราม5

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายอำเภอโรงเรียนพรหมพิราม 5 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดสะพานหิน และโรงเรียนศึกษากุลบุตร ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก