สพป.ชัยนาท เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”

ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา เวลา 15.00 น.วันที่ 21 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะข้าราชการและลูกจ้าง โดยร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นการสร้างความสุขด้วยสติ  >>จิตใจดี สติดี คุณธรรมย่อมอยู่ในใจเรา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา เวลา 15.00 น.วันที่ 21 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะข้าราชการและลูกจ้าง โดยร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นการสร้างความสุขด้วยสติ >>จิตใจดี สติดี คุณธรรมย่อมอยู่ในใจเรา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์
สพป.ชัยนาท เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”