โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าตรวจราชการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดย ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าตรวจราชการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)