นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับโล่เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษนคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ บุตรของนายบุญมี – นางศรีประภา วิเศษนคร เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปี  2560 ครั้งที่ 18 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย  และเด็กชายธนวัฒน์ วิเศษนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 (ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล)  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ได้เข้ารับโล่และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562