สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬายุวชนต้นกล้านักกีฬาทีมชาติจังหวัดลพบุรี (กีฬาว่ายน้ำ)

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 07.00-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬายุวชนต้นกล้านักกีฬาทีมชาติจังหวัดลพบุรี “กีฬาว่ายน้ำ” โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของโครงการกีฬายุวชนต้นกล้านักกีฬาทีมชาติจังหวัดลพบุรี “กีฬาว่ายน้ำ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านว่ายน้ำ และเพื่อส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกำจรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)