สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.37 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ โดยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนทั้งจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน