สพฐ.เยี่ยมชมการเรียนการสอนมอนเตสซอรี รร.วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี เขต 3

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมาย นายวิทยา ยางสุด รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ซึ่งนำโดย ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. คุณกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่เดินทางเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี ที่ รร.วัดด่านช้าง โดย น.ส.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผอ.รร.วัดด่านช้าง คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ จากการเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ คณะสพฐ. มีความพึงพอใจที่เด็กนักเรียนมีสมาธิ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเอง และเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อได้โดยตรง ซึ่งประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะนำเรื่องราวที่พบเห็นไปแจ้งในการประชุมตามโอกาสต่างๆ และยังกล่าวอีกว่าโรงเรียนที่สอนแบบมอนเตสซอรี่ในประเทศไทยมีน้อย จะส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบมอนเตสซอรี่ในทุกจังหวัดต่อไป