สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดการจัดงาน ซึ่งกำหนดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 (10 วัน 10 คืน) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตโบราณสถานใกล้เคียง …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)