สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี และห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1