ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานยกร่างหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานยกร่างหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร