สพป.ลพบุรี 1 ออกสำรวจพื้นที่จริง(พื้นที่ว่างเปล่า) รร.ยุบ รวม เลิก ล้ม เพื่อเตรียมดำเนินการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และชุมชน

วันที่ 11  มิย. 64  นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้นางสาวภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ร่วมกับนางสุทธาทิพย์ บุญสำลี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ออกสำรวจพื้นที่จริง(พื้นที่ว่างเปล่า)  รร.ยุบ รวม เลิก ล้ม  เพื่อเตรียมดำเนินการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน และชุมชน  ประกอบด้วย  รร.บ้านสระพรานพุฒ  อ.โคกสำโรง  และ  รร.บ้านน้ำจั้น  อ.บ้านหมี่

ขอขอบคุณ คณะครู ผู้บริหาร รร. ประธานกลุ่ม รร.  ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง