สพม.แพร่ ประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยนายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  และนายอนุรักษ์  วงศ์ชัยพาณิช ประธานสหวิทยาเขตพลนคร คณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนลองวิทยา และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์