สพป.น่าน เขต 2 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2