พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี  ที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท  และมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 ลูก วอลเลย์บอล จำนวน 10 ลูก ตะกร้อ จำนวน 10 ลูก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  โดยมีนายสมบูรณ์ จวนสาง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมเป็นเกียรติ