ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมร่วมทำบุญในงานบูชาคุณหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วันอังคารที่ 8  มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 18.30  น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมร่วมทำบุญในงานบูชาคุณหลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ  ณ  วัดป่านาขาม(ธ)  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  โดยมีพระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ สุจิตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ นามเดิมว่า เหรียญ ใจขาน หลวงปู่เหรียญท่านเกิด วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2455 ตรงกับวัดขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ณ. บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ท่านเป็นลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถระ และได้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ กับองค์หลวงปู่มั่น  ภูริทัตฺตเถระ หลวงปู่เหรียญ ฯ ท่านออกธุดงค์ในเขตภาคเหนือเป็นเวลา 13 ปี จากนั้นท่านได้ไปเผยแผ่ธรรมะทางภาคใต้รวมเวลา 8 ปี โดยมีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง เป็นหัวหน้ากองทัพธรรม  พรรษาที่ 27 ปี พ.ศ. 2502 หลวงปู่เหรียญฯ ได้เดินทางหลับมาภาคอีสานจำพรรษาที่สำนักสงฆ์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ และพรรษาที่ 28 – 72 หลวงปู่มาจำพรรษาอยู่ ณ. วัดอรัญญบรรพต บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ( พ.ศ. 2503-2548 )  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ มรณภาพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ด้วยโรคชรา ณ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ สิริรวมอายุได้ 93 ปี 4 เดือน 28 วัน พรรษา 72 สำหรับงานบูชาคุณหลวงปู่นั้น ทางวัดป่านาขามได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี  สำหรับปีนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 9  มกราคม  2562