สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  ในโอกาสนี้นายอภิชัย  ทำมาน ได้มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประการศึกษา 2561 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการที่ 10และระดับประเทศ  เกียรติบัตรโรงเรียนผู้สนับสนุนการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์  สำหรับวันนี้ได้มีการเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)และชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste Community)  ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายพร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1ยังได้ย้ำขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ และการติดตาม เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O – net,NTและการทดสอบ RT ของนักเรียน คณะครู ในสังกัดอีกด้วย