สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า กับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ระดับประถมศึกษา)และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)

2.โรงเรียนบ้านน้ำจวง กับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ระดับมัธยมศึกษา)

เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในด้านการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ด้านการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนด้านเทคโนโลยี สื่อเพื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน ผอ.สพป.พล.1 ตัวแทนผอ.สพม.39 ตัวแทนศึกษาธิการ เป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว