สพม.กำแพงเพชร ประชุมออนไลน์ “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” คุรุชน คนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร