สพป.พิษณุโลก เขต 3 สวัสดีปีใหม่ 2562 นายกอบจ.พิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สวัสดีปีใหม่ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก