ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางดงภายในงานมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร/จตุปัจจัยไทยธรรม กิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกม และนันทนาการ โดยนายสาคร เนียมบุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ และ พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวสวัสดิบุตร ผู้แทนภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกในการร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกลางดง ในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ภาคเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในการนำของขวัญสิ่งของและอาหารมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว