ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 11  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงคุก  ณ  โรงเรียนบ้านเวียงคุก  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเวียงคุก มีมติ กำหนดวันที่ 11  มกราคม 2562  ทำบุญประจำปีพร้อมจัดทำโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาครูมาสอนให้ครบชั้น จัดปรับปรุงสถานที่รอบบริเวณให้เกิดความน่าอยู่เพิ่มเติมห้องน้ำให้พอเพียงเพื่อสุขภาพนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเวียงคุก  เทศบาลเวียงคุก ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมชาวบ้านเวียงคุกและหมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้ดำเนินการจัดทำผ้าป่าการศึกษาพร้อมทำบุญประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน