สพป.กาฬสินธุ์ เขต3ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  22 กันยายน 2561 ดร.ภัณณ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมดำเนินงานการประเมิณผลสำฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (performance agreement)ในระยะเวลา 1 ปี  ระหว่างวันที่ 22-23 กันยาย 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น