สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 11 มกราคม  2562 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มารายงานตัว จำนวน 16 ราย 7 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 ราย บรรจุโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) บ้านห้วยส้ม บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) โรงเรียนบ้านตองกาย และโรงเรียนวัดศรีล้อม2.วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 3.เอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว และโรงเรียนวัดกองทราย 4.เอกพลศึกษา โรงเรียนวัดช่างคำ 5.เอกภาษาไทย โรงเรียนวัดพันตนและโรงเรียนวัดแม่สะลาบ 6.เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดเทพาราม 7.เอกสังคมศึกษา โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์และโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ