ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่  ๑๑

วันที่  ๗-๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่ม
จังหวัดที่  ๑๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑