“แยกก่อนทิ้ง” ขยะเหลือศูนย์ Zero Waste

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางเสาวนีย์  ศรีสุด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกันรณรงค์การกำจัดขยะ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้การตัดแยกขยะ ให้ขยะเหลือศูนย์ Zero Waste เพื่อแก้ปัญหาขยะในหน่วยงาน อย่างยั่งยืน