สืบสานสู่ 100 ล้านต้น “สพป.ลพบุรี 1” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดย นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน  ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือพระนารายณ์  ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี และพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์  โดยการปลูกสร้างสวนป่า  เพิ่มทรัพยากรป่าให้แผ่นดิน  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและชุมชน  ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และหน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

cr.ถ่ายภาพโดย อ.เทวัญ   กั้นเขตต์ ร.ร.พิบูลสงเคราะห์ 1