สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.37 พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. สพม.37 และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้งในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 191 ราย