สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม “สวดมนต์ เช้าวันศุกร์”

11 มกราคม 2562 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ เช้าวันศุกร์” โดยมีการสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและภาวนาจิตนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรด้านบุคลากร ให้มีจิตใจที่ใสสะอาด และปลอดโปร่ง พร้อมที่จะปฏิบัติงานในเช้าวันใหม่ต่อไป ในการนี้ ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 ได้พบปะพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและมอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการทำงานเพื่อทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความสุข ณ ห้องไหว้พระสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี