สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   ร่วมแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน  บิดาชื่อ  นายปดังกรณ์  ทองละมุล   มารดาชื่อ
นางสาวณัฏฐญาชิตา  หอมประเสริฐ   มีอาชีพทำสวน   ซึ่งเด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันแอโรบิค  งานศิลปหัตถกรรมฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ   และได้ตัวแทนสภานักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
และในโอกาสนี้ได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจำปี 2562  และ
เข้ารับโล่และเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจาก   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่  9  มกราคม 2562  ที่ผ่านมา