สพฐ. รุดเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร พินะสา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 2 (สพป.สมุทรปราการเขต 2) เพื่อรับฟังรายงานความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด ของบริษัทผลิตเม็ดโฟมพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ณ ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมรายงานความเสียหาย จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งมอบอาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุเพียง 700 เมตร ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด หลังคาแตก ประตูเสียหาย กระจกแตก ฝ้าแตกร่วง และมีครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 8 คน และครู 5 คน 2. โรงเรียนพรหมพิกุลทอง มีครอบครัวนักเรียนได้รับผลกระทบจำนวน 2 คน 3. โรงเรียนคลองลาดกระบัง 4. โรงเรียนเทวะคลองตรง 5. โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ มีครอบครัวนักเรียนได้รับผลกระทบ 8 คน 6. โรงเรียนวัดสลุด 7. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 8. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 9. โรงเรียนคลองบางกระบือ 10. โรงเรียนวัดบางโฉลงใน และ 11. โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก

สำหรับการช่วยเหลือประชาชน จังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์อพยพ จำนวน 8 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (อาคารหลังเก่า) มีผู้อพยพ จำนวน 160 คน จุดที่ 2 วัดบางพลีใหญ่กลาง มีผู้อพยพ จำนวน 250 คน จุดที่ 3 โรงเรียนคลองบางกระบือ มีผู้อพยพจำนวน 122 คน จุดที่ 4 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ มีผู้อพยพจำนวน 345 คน จุดที่ 5 ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร มีผู้อพยพจำนวน 35 คน จุดที่ 6 วัดบางโฉลงใน มีผู้อพยพจำนวน 140 คน จุดที่ 7 วัดบางโฉลงนอก มีผู้อพยพจำนวน 340 คน จุดที่ 8 วัดบางพลีใหญ่ใน มีผู้อพยพจำนวน 500 คน รวมผู้อพยพ จำนวน 1,892 คน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร สถานที่พักในเบื้องต้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมประชาชนเข้าศูนย์อพยพ โดยมีการคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเร่งสำรวจความเสียหายของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

อัจฉรา ข่าว