นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

 เด็กชายภูรภัทร ภาณุพิชิต   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562  ณ ทำเนียบรัฐบาล   ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้การประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562 โดยเด็กชายภูรภัทร ภาณุพิชิต   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1