โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) จัดนิทรรศการทางวิชาการและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

11ม.ค.2562 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) จัดนิทรรศการทางวิชาการและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ท่าน ผอ.ไพทูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานฝ่ายฆารวาส ลูกๆนักเรียนโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ได้รับความรู้ และมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดขึ้นให้กับลูกๆนักเรียน 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1