พิธีเปิด MOE CUP ครั้งที่ 2 จ.สงขลา

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิเชษ  คีรีโชติ รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 3 นางนันทา  คำทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 24 มกราคม 2562 โดยมีนายบุญเลิศ  ดำจำนงค์ ปลัดอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล  และวอลเลย์บอล  โดย สพป.สงขลาเขต 3  ร่วมกับรร.นาทวีวิทยาคม ดำเนินการคัดเลือกทีมรร.จากทุกสังกัด ในพื้นที่อำเภอนาทวี  เทพา สะบ้าย้อย สะเดา และจะนะ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่  5 – 12  กุมภาพันธ์ 2562  ณ สนามกีฬา จ.ปัตตานี