สพม.สุโขทัย ต้อนรับการตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัฒนาที่ ๑ ภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย ประธานหน่วยพัฒนาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะทำงานทุกฝ่าย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในระยะที่ ๑ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน