ผอ.สพป.ชัยนาท เยี่ยมสนามสอบ

วันที่ 13 มกราคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ คณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท พร้อมให้นโยบายแก่คณะกรรมการกำกับห้องสอบในการตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งแบบคำตอบและแบบทดสอบให้รอบคอบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบ กรณีพบปัญหาให้รายงานคณะกรรมการกลาง พร้อมเข้าเยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจนักเรียนในการสอบแข่งขันทางวิชาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของ สพฐ. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมีนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนายสมศักดิ์ พรตด้วง รอง ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม