กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสุขภาวะสู่ความยั่งยืนเครือข่ายโรงเรียนโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน (NODE)

วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พบปะและให้กำลังใจคณะครู จาก สพป.อำนาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และ 5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ 4 รวม 130 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสุขภาวะสู่ความยั่งยืนเครือข่ายโรงเรียนโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน (NODE) โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ โดยมีนายจิมจง ทองคำวัน ผอ.โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายสมศักดิ์ ประสาร ผอ.โรงเรียนบ้านปะทาย นายสังคม อินทร์ขาว ผอ.โรงเรียนบ้านนาขนวน นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายสุรินทร์ คำชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโตนด ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย คณะครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญร่วมให้การต้อนรับ