ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ได้มา ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวอมร นามบุตร ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายอภัยศักดิ์ ศรแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ