สพป.น่าน เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ในการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้ารปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้การสอบดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และต่อยอดคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไปสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป