สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทัศน์  เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2562  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  วิชาที่จัดสอบประกอบด้วย  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  หลังจากนั้น  ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย