เลขาธิการ กพฐ.และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

13 มกราคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เดินทางมาติดตามการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการและการมอบนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ)ตามนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ