สพป.พังงา จัดสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการควบคุม กำกับ ห้องสอบ ทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบของนักเรียน ซึ่งมีการสอบ จำนวน ๒ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ต่อจากนั้นได้เยี่ยม และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ พร้อมด้วย นายพีระ  เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา