ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ภายใต้แนวคิด Kick off ๘ ทิศทางการบริหารจัดการปีกุน ๒๐๑๙  และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒