ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบทุนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบทุนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน) พร้อมด้วยคณะ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดหนา โรงเรียนวัดธาราวง โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม โรงเรียนวัดสามัคยาราม โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ณ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชาคริต คีรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลนฤมิต กล่าวต้อนรับคณะมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้+30ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์