สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่  14 มกราคม  2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับเป็นการพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งนี้นายอภิชัย  ทำมาน ได้พบปะ พูดคุยและได้กล่าวขอบคุณ บุคลากรในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีกิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562”  และให้กำลังใจแก่คณะทำงาน  ทั้งนี้ในอาทิตย์นี้ ผอ.สพป.นค.1 เชิญบุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรม “วันครู” ประจำปี  2562 ในวันพุธที่ 16  มกราคม 2562 ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อีกด้วย