สพป.ลพบุรี เขต 1>นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ผู้ว่าฯ น้อย)

12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการในกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด นำคณะนักเรียน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ผู้ว่าฯ น้อย) มีกิจกรรมเปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เด็กได้นั่งโต๊ะทำงานเป็นผู้ว่าฯ น้อย สร้างความดีใจให้แก่เด็กๆ ที่ได้ใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัด และได้พาเข้าชมห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยจำลองเหตุการณ์ให้เด็กๆเป็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และ videoconference ไปยังห้องประชุมของ 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)