สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30 น.)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30 น.) นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย นายมนูญ  รักดี นายพยุงค์  ทองคำ ดร.เจตพงศ์  กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นศ.3 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3