สพป.ลพบุรี เขต เข้าตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการในกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนที่มีรายชื่อสอบรอบแรกทั้งหมด 190,620 คน และจะประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ทางระบบออนไลน์และเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ ภายใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงิน เท่านั้น นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ ตามปฏิทินการแข่งขันฯ ของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางดารนี โพธิ์ศรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)